Welcome to PREROGATIVE

Ceną wielkości jest odpowiedzialność.
 W. Churchill
Im więcej wiesz, tym mniej musisz powiedzieć.
 J. Rohn
Zarabianie pieniędzy nie zmusza ludzi do postępowania niezgodnie z ich honorem lub sumieniem.
 Guy de Rothschild